🔌 วิธีปิด IPv6 และเชื่อมต่อ DNS cloudflare

1.เข้า Control Panel และคลิกเข้า Network and Sharing Center

2.คลิกเข้า Change adapter settings

3.คลิกขวาที่ Ethernet (เลือกที่เราเชื่อมต่ออยู่) เลือก Properties

4.นำติ๊กหน้า Internet Protocol Version6 (TCP/IPv6) ออก

5.คลิกเลือก Internet Protocol Version4 (TCP/IPv4) จากนั้นคลิก Properties

6.ติ๊กเลือก Use the following DNS server addresses:
กรอกลงในช่อง Preferred DNS server: 1.1.1.1
กรอกลงในช่อง Alternate DNS server: 1.0.0.1

เรียบร้อยกด OK

7.ลองเชื่อมต่อ TeamSpeak 3 อีกครั้ง หากยังไม่ได้ให้ Restart เครื่อง 1 ครั้งและลองเชื่อมต่อ TeamSpeak 3 ใหม่

Was this article helpful?

Related Articles