💂🏻‍♂️ วิธีสร้างยศ TeamSpeak 3

1.คลิก Permission เลือกหัวข้อ Server Groups

2.จะแสดงยศพื้นฐานที่ติดมากับโปรแกรมเริ่มต้น ดังนี้
– Server Admin ยศสูงสุด คนที่สั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์จะได้รับคนแรก สามารถทำได้ทุกอย่างในเซิร์ฟเวอร์
– Normal ยศทั่วไป
– Guest ยศเริ่มต้นทุกคนเข้าเซิร์ฟมาจะได้ยศนี้ หากยังไม่ได้ถูกตั้งยศอื่นๆ

3.ต่อไปเราจะสร้างยศขึ้นมาเอง
– คลิกที่เครื่องหมาย +
– จะมีหน้าเด้งขึ้นมา กรอกขื่อยศที่ต้องการ ได้ทั้งไทย อังกฤษ
– เลือกได้ว่าจะให้ยศใหม่นี้มีความสามารถเหมือนกับยศอะไร

4.เราสามารถมาติ๊กเพิ่มหรือลดความสามารถของยศใหม่ได้ทั้งหมด หรือจะใส่ icon 16×16 ก็สามารถทำได้

5.เราก็จะได้ยศใหม่ขึ้นมาแล้ว กด Close เลย

6.จากนั้นเราจะให้ยศเพื่อน
– กดคลิกขวาที่ชื่อเพื่อนหรือคนที่ที่ต้องการตั้งยศให้
– เลือก Set Server Group
– คลิกเลือกยศที่เราต้องการจะตั้งให้ ตัวอย่างจะเลือกยศใหม่ที่สร้างมา

7.เมื่อตั้งยศให้เพื่อนเสร็จก็คลิกดูที่ชื่อเพื่อน ก็จะแสดงว่าเพื่อนมียศอะไรบ้าง

8.เพียงเท่านี้เราก็ตั้งได้แล้วว่าใครจะเป็น Server Admin หรือ สมาชิก แขก หน้าใหม่ รองหัวหน้า หัวกิล อื่นๆตามเพื่อนๆเลือกเลย

Was this article helpful?

Related Articles