⏰ วิธีการต่ออายุ SERVER

1.Login เข้าสู่ระบบ https://my.ts3.in.th/

a2.png

2.คลิกที่เมนู หน้าหลัก หรือ การเรียกเก็บเงิน – ใบแจ้งหนี้

3.คลิกที่เมนูใบแจ้งหนี้

4.คลิกเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ ยังไม่ได้ชำระ

5.ตรวจสอบดูใบแจ้งหนี้ จากนั้นชำระเงิน

Paypal จะต่ออายุอัตโนมัติไม่ต้องรอให้ทีมงานยืนยัน ( เสียค่าธรรมเนียมให้ Paypal + 4.4% + 1 บาท )

TrueMoney Wallet ต้องแจ้งชำระเงินและรอทีมงานตรวจสอบยืนยันเพื่อต่ออายุเซิร์ฟเวอร์ ( ไม่เสียค่าธรรมเนียม )

6.แจ้งชำระเงิน กรอกข้อมูล

  – หัวข้อ แจ้งชำระเงิน

  – หมายเลข invoice คือเลขที่ใบแจ้งหนี้

  – ช่องทางชำระเงิน เลือกที่ตนเองชำระเงินไป

  – วันที่โอนเงิน กรอกวันตามที่ตนเองชำระเงินไป

  – เวลาที่โอนเงิน กรอกเวลาตามที่ตนเองชำระเงินไป

  – จำนวนเงิน กรอกจำนวนเงินตามที่ตนเองชำระเงินไป

  – แนบสลิปใบเสร็จที่ตนเองชำระเงิน

  จากนั้นกดส่ง

8. รอทางทีมงานตรวจสอบและกดยืนยัน ( ที่แจ้งชำระเงินโดย Truemoney Wallet ) จากนั้นก็สามารถเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์ TS3 ได้เลย

Was this article helpful?

Related Articles